75-04 Multi TS

Katalogové číslo:75-04

Objednací číslo:75-0410

Balení:kanystr 10 lt

Separační kapalina pro svařování

  • Vodou ředitelná separační kapalina rostlinného původu, zabraňující ulpívání kapek kovu a strusky na svařovaných materiálech
  • Ředitelná vodou v poměrech 1:2 - 1:8
  • Odstraňuje oleje a nečistoty
  • Neobsahuje rozpouštědla a silikon
  • Bez zápachu

Technický list

Bezpečnostní list

Oblast použití

Ochrana svařovaného materiálu a trysek hořáků před ulpíváním strusky a kapek kovu v průběhu svářečských prací

Způsob použití

Aplikujte ručním postřikovačem přímo na svařované místo nebo plochu. Pro díly určené k pozinkování není nutná žádná další příprava povrchu.

Vlastnosti výrobku

Vodou ředitelná separační kapalina rostlinného původu, zabraňující ulpívání kapek kovu a strusky na svařovaných materiálech. Poskytuje svařovaným materiálům krátkodobou antikorozní ochranu. Nemá žádný vliv na přilnavost barev k povrchu ani na kvalitu provedení následných povrchových úprav.