76-0272 Tekutá závlačka

Katalogové číslo:76-0272

Objednací číslo:76-0272

Balení:lahvička 50 g

Vysokopevnostní přípravek pro zajištění závitových spojů

Trvalé utěsňování a zajišťování závitových spojů, na které je kladen důraz na vysokou pevnost spoje a teplotní odolnost. Optimální pro upevňování a zajišťování velkých závitů a šroubů (M 20 a větší).

 • Chemický typ: methakrylát ester
 • Typ vytvrzení: anaerobní
 • Viskozita: vysoká, 8000 - 15000 mPa.s
 • Doba přilnutí (manipulační pevnost): 20 - 40 minut
 • Funkční pevnost: 3 až 6 hodiny
 • Max. zatížení: 40 - 70 Nm
 • Moment odtržení: 25 - 35 Nm
 • Střihová pevnost: 15 - 25 N/ mm2 (DIN 54452)
 • Schopnost vyplnit spáru: 0,30 mm
 • Pevnostní třída: 3 (DIN 30661)
 • Použitelné pro závit: M 20 a větší
 • Teplotní odolnost: -55 ̊C až +230 ̊C
 • DVGW certifikace
 • Barva: červená
 • Skladovací doba: 12 měsíců při teplotě +10 ̊C až +24 ̊C

Technický list

Bezpečnostní list

Oblast použití

Trvalé utěsňování a zajišťování závitových spojů, na které je kladen důraz na vysokou pevnost spoje a teplotní odolnost. Optimální pro upevňování a zajišťování velkých závitů a šroubů (M 20 a větší).

Způsob použití

Pro dosažení maximální pevnosti lepeného spoje musí být obě lepené plochy dokonale odmaštěné a čisté. K odmaštění ploch doporučujeme použít produkty Metaflux 70-15, Porta 79-02. Naneste několik kapek přípravku přímo na závit. ( Pokud je materiálem neaktivní kov, naneste přípravek na všechny závity a spoj nechte dobře zaschnout.) Zajistěte montáž spoje odpovídajícím tlakem. Lepený spoj ponechte v klidu po dobu než bude dosaženo odpovídající manipulační pevnosti. Demontáž lze provést pouze za tepla lokálním ohřevem spoje až na teplotu + 280 ̊C.

Vlastnosti výrobku

Metaflux 76 - 0272 vytvrzuje při pokojové teplotě bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje způsobené vibracemi a rázy. Tixotropní charakter zabraňuje stékání přípravku z lepeného povrchu.

 • Chemický typ: methakrylát ester
 • Typ vytvrzení: anaerobní
 • Viskozita: vysoká, 8000 - 15000 mPa.s
 • Doba přilnutí (manipulační pevnost): 20 - 40 minut
 • Demontáž spoje ohřevem na cca. +280 ̊C
 • Funkční pevnost: 3 až 6 hodiny
 • Max. zatížení: 40 - 70 Nm
 • Moment odtržení: 25 - 35 Nm
 • Střihová pevnost: 15 - 25 N/ mm2 (DIN 54452)
 • Schopnost vyplnit spáru: 0,30 mm
 • Pevnostní třída: 3 (DIN 30661)
 • Použitelné pro závit: M 20 a větší
 • Teplotní odolnost: -55 ̊C až +230 ̊C
 • DVGW certifikace
 • Barva: červená
 • Skladovací doba: 12 měsíců při teplotě +10 ̊C až +24 ̊C