76-0401 Vteřinové lepidlo 401 MV-S

Katalogové číslo:76-0401

Objednací číslo:76-0401

Balení:lahvička 20 g

Profesionální kyanoakrylátové lepidlo

 • Barva: transparentní
 • Schopnost vytěsnit spáru: max. 0,1 mm
 • Viskozita: 80 - 160 mPa.s při 20 ̊C
 • Smyková pevnost: 18 N/mm2
 • Dielektrická pevnost: 33 kV/mm (ASTM D 149)

Technický list

Bezpečnostní list

Oblast použití

Metaflux 76-0401 je určený k lepení problematických materiálů, které požadují vysoké nároky na pevnost lepeného spoje, jeho rovnoměrné zatížení a rychlé vytvrzení při současném zachování schopnosti vyplnit spáru. Umožňuje bezproblémové lepení širokého spektra hladkých materiálů, tedy i kovů, plastů, EPDM elastomerů, skla a plexiskla. Zároveň je vhodný i pro lepení nejrůznějších pórovitých a savých materiálů včetně dřeva, kůže, papíru, gumy, textilií a korku.

Způsob použití

Před vlastním lepením je nutné lepené místo předem zbavit nežádoucí mastnoty a nečistot. Pro dokonalé odmaštění ploch před lepením doporučujeme Metaflux 70-15 Rychločisticí sprej. Pokud je to žádoucí, doporučujeme k výraznému urychlení a usnadnění vytvrzení lepeného spoje použít Metaflux 76-01 Aktivátor pro vteřinová lepidla. Lepidlo nanášejte v malém množství přímo na lepené plochy, které pevným stiskem vzájemně spojte. V závislosti na lepených materiálech, velikosti lepené spáry a stupni vzdušné vlhkosti dojde k fixaci spoje zpravidla během 5 až 30 sekund. V malé spáře a při vyšším stupni okolní vlhkosti vytvrzuje lepený spoj vyšší rychlostí.

Vlastnosti výrobku

Kvalita vteřinových lepidel Metaflux je dána stupněm čistoty při jejich výrobě. Vteřinová lepidla Metaflux jsou během výroby třikrát destilována, jejich čistota se pohybuje okolo 95%, prakticky tedy neobsahují žádné kvalitu snižující nečistoty.

 • Chemický typ: ethylkyanoakrylát
 • Způsob vytvrzení: vzdušnou vlhkostí
 • Barva: transparentní
 • Schopnost vytěsnit spáru: max. 0,1 mm
 • Viskozita: 80 - 160 mPa.s při 20 ̊C
 • Smyková pevnost: 18 N/mm2
 • Dielektrická pevnost: 33 kV/mm (ASTM D 149)
 • Rychlost fixace: ocel 15-40s, pryž <5s, hliník <10s, plast < 5-15s, dřevo 20s, papír <10s
 • Trvalá pevnost: 6-12 hodin
 • Bod vzplanutí: 185 ̊C
 • Teplotní odolnost: -60 ̊C až +80 ̊C
 • Skladovací doba: 12 měsíců při 5-8 ̊C