76-0406 Vteřinové lepidlo 406 NV-ES

Katalogové číslo:76-0406

Objednací číslo:76-0406

Balení:lahvička 20 g

Profesionální kyanoakrylátové lepidlo

 • Barva: transparentní
 • Schopnost vytěsnit spáru: 0,03mm
 • Viskozita: 3 - 10 mPa.s při 20 ̊C
 • Smyková pevnost: 21 N/mm2
 • Dielektrická pevnost: 25 kV/mm (ASTM D 149)

Technický list

Bezpečnostní list

Oblast použití

Metaflux 76-0406 je přednostně určený díky své nízké viskozitě k lepení hladkých a neporézních materiálů, zejména plastů, kovů a gumy. Je ideálním lepidlem pro aplikace, které vyžadují velice krátkou dobu fixace spoje. Zajišťuje vysokou pevnost spoje, která často převyšuje pevnost lepených materiálů. Optimálních výsledků dosahuje při lepení tenkých vlasových spár.

Způsob použití

Před vlastním lepením je nutné lepené místo předem zbavit nežádoucí mastnoty a nečistot. Pro dokonalé odmaštění ploch před lepením doporučujeme Metaflux 70-15 Rychločisticí sprej. Pokud je to žádoucí, doporučujeme k výraznému urychlení a usnadnění vytvrzení lepeného spoje použít Metaflux 76-01 Aktivátor pro vteřinová lepidla. Lepidlo nanášejte v malém množství přímo na lepené plochy, které pevným stiskem vzájemně spojte. V závislosti na lepených materiálech, velikosti lepené spáry a stupni vzdušné vlhkosti dojde k fixaci spoje velmi rychle, zpravidla během prvních 5 sekund. V malé spáře a při vyšším stupni okolní vlhkosti vytvrzuje lepený spoj vyšší rychlostí. Přebytek lepidla může být z povrchu odstraněn produktem Metaflux 76- 0099 Odstraňovač vteřinových lepidel.

Vlastnosti výrobku

Kvalita vteřinových lepidel Metaflux je dána stupněm čistoty při jejich výrobě. Vteřinová lepidla Metaflux jsou během výroby třikrát destilována, jejich čistota se pohybuje okolo 95%, prakticky tedy neobsahují žádné kvalitu snižující nečistoty.

 • Chemický typ: ethylkyanoakrylát
 • Způsob vytvrzení: vzdušnou vlhkostí
 • Barva: transparentní
 • Schopnost vytěsnit spáru: 0,03mm
 • Viskozita: 3 - 10 mPa.s při 20 ̊C
 • Smyková pevnost: 21 N/mm2
 • Dielektrická pevnost: 25 kV/mm (ASTM D 149)
 • Rychlost fixace: pryž <5s, ocel <15s, hliník <10s, polykarbonát 10-50s, PVC 2-10s, neoprén < 5s, ABS 2-10s
 • Trvalá pevnost: 6-12 hodin
 • Bod vzplanutí: 150 - 155 ̊C
 • Teplotní odolnost: -60 ̊C až +80 ̊C
 • Skladovací doba: 12 měsíců při 5-8 ̊C