76-0638 Lepidlo na ložiska

Katalogové číslo:76-0638

Objednací číslo:76-0638

Balení:lahvička 50 g

Vysokopevnostní přípravek pro spojování lícovaných válcových spojů

Upevňování a zajišťování ložisek, pouzder, objímek, ozubených kol, řemenic a jiných lícovaných válcových spojů, které vyžadují vysokou pevnost spoje. Vhodné do míst, kde může velikost spáry dosáhnout až 0,25 mm.

 • Chemický typ: methakrylát ester
 • Typ vytvrzení: anaerobní
 • Viskozita: 2500 mPa.s
 • Doba přilnutí (manipulační pevnost): 2 - 5 minut
 • Funkční pevnost: 1 až 3 hodiny
 • Max. zatížení: 55 - 70 Nm
 • Moment odtržení: 35 - 45 Nm
 • Střihová pevnost: 25 - 30 N/ mm2 (DIN 54452)
 • Schopnost vyplnit spáru: 0,25 mm
 • Pevnostní třída: 3 (DIN 30661)
 • Použitelné pro závit max.: M 36 / 1 1/2"
 • Teplotní odolnost: -55 ̊C až +150 ̊C
 • Barva: zelená
 • Skladovací doba: 12 měsíců při teplotě

Technický list

Bezpečnostní list

Oblast použití

Upevňování a zajišťování ložisek, pouzder, objímek, ozubených kol, řemenic a jiných lícovaných válcových spojů, které vyžadují vysokou pevnost spoje. Vhodné do míst, kde může velikost spáry dosáhnout až 0,25 mm.

Způsob použití

Pro dosažení maximální pevnosti lepeného spoje musí být obě lepené plochy dokonale odmaštěné a čisté. K odmaštění ploch doporučujeme použít produkty Metaflux 70-15, Porta 79-02. Aplikujte menší množství lepidla do domku ložiska, náběžnou hranu čepu, vnitřní povrch kroužku, lepené plochy či závit takovým způsobem, aby se zajistilo dobré rozetření lepidla po lepených plochách. Zajistěte montáž spoje odpovídajícím tlakem. Lepený spoj ponechte v klidu po dobu než bude dosaženo odpovídající manipulační pevnosti. Demontáž lze provést za tepla lokálním ohřevem spoje až na teplotu + 250 ̊C.

Vlastnosti výrobku

Lepidlo vytvrzuje při pokojové teplotě bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje způsobené vibracemi a nárazy.

 • Chemický typ: methakrylát ester
 • Typ vytvrzení: anaerobní
 • Viskozita: 2500 mPa.s
 • Doba přilnutí (manipulační pevnost): 2 - 5 minut
 • Funkční pevnost: 1 až 3 hodiny
 • Max. zatížení: 55 - 70 Nm
 • Moment odtržení: 35 - 45 Nm
 • Střihová pevnost: 25 - 30 N/ mm2 (DIN 54452)
 • Schopnost vyplnit spáru: 0,25 mm
 • Pevnostní třída: 3 (DIN 30661)
 • Použitelné pro závit max.: M 36 / 1 1/2"
 • Teplotní odolnost: -55 ̊C až +150 ̊C
 • Barva: zelená
 • Skladovací doba: 12 měsíců při teplotě +10 ̊C až +24 ̊C