76-73 MS Polymer transparentní

Katalogové číslo:76-73

Objednací číslo:76-7300

Balení:kartuš 310 ml

Multifunkční tmel a lepidlo na bázi MS polymeru

MS polymer je vysokopevnostní, jednosložkové, trvale elastické lepidlo s extrémně vysokou a rychlou přilnavostí, odolné UV záření, mechanickému zatížení, běžným chemikáliím, čisticím prostředkům, chloru, plísním, slané vodě, sladké vodě a vhkosti. MS polymer je vhodný také na lepení svislých ploch a mokrých povrchů, je barevně stálý a bez zápachu. Vytvrzuje bez smrštění, je odolný vůči stárnutí a ulpívání nečistot. Po celkovém vytvrzení je brousitelný a přelakovatelný disperznímí barvami. Neobsahuje silikon, izokyanáty a rozpouštědla.

Technický list

Bezpečnostní list

Oblast použití

Exteriérové i interiérové lepení a těsnění povrchů a ploch v průmyslové výrobě, elektrotechnice, plastikářském průmyslu, stavebnictví, automobilovém průmyslu, při výrobě karoserií vozidel, vagonů, kontejnerů, lodí, člunů, kovových konstrukcí, klimatizací, vzduchotechniky a montážních činnostech.

Způsob použití

Lepená či tmelená místa zbavte prachu a nečistot. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme povrch důkladně odmastit spreji Metaflux 70-15 Rychločisticí sprej nebo Porta 79-02. Aplikační výtlačnou trysku našroubujte na kartuši a MS polymer nanášejte výtlačnou pistolí PROFI Metaflux 76-85 při teplotách +5 až +40 °C . Při lepení větších ploch a těžších materiálů nanášejte tmel bodově, u menších ploch jako tzv. „housenku“. Ihned po nanesení MS polymeru proveďte spojení lepených ploch a lepené plochy zajistěte proti posuvu. Po 10-15 minutách je tmel na povrchu již nelepivý a přelakovatelný disperzními barvami (u alkydových barev může dojít ke zpomalení zasychání). Těžké předměty pro jistotu doporučujeme raději fixovat. Nepoužívejte na těsnění a lepení materiálů, které budete nikdy demontovat. U porézních materiálů proveďte důkladnou zkoušku.

Příklady použití

MS polymer je ideální pro lepení a těsnění automobilových karoserií, vagonů, lodí, kontejnerů, stavebních buněk, vzduchotechniky, kovových konstrukcí, podhledů, oken, keramických obkladů, potrubí, koberců, strojní údržbu a údržbu budov. Univerzálně použitelný pro připojovací spáry, sváry, trhliny, praskliny a nerovnosti v průmyslu a ve stavebnictví. Výborně lepí různé druhy materiálů, jako např. ocel, nerez, hliník, sklo, dřevo, plasty, žula, mramor, keramika, beton, sádra, polyuretan, polystyren, PVC, lakované povrchy. MS polymer je vhodný i pro vzájemné lepení těchto materiálů