76-0415 Vteřinové lepidlo 415 HV-0,3

Katalogové číslo:76-0415

Objednací číslo:76-0415

Balení:lahvička 20 g

Profesionální kyanoakrylátové lepidlo

 • Barva: transparentní
 • Schopnost vytěsnit spáru: max. 0,3mm
 • Viskozita: 1200-1700 mPa.s při 20 ̊C
 • Smyková pevnost: 17 N/mm2
 • Dielektrická pevnost: 25 kV/mm (ASTM D 149)

Technický list

Bezpečnostní list

Oblast použití

Metaflux 76-0415 je především určený k lepení kovových povrchů, plastů, pryže a většiny pórovitých materiálů, jako je například korek, dřevo, keramika, kůže a textilie. Je sice vhodný i pro běžné lepení, ale díky vyšším hodnotám viskozity je ideálním lepidlem pro lepení velkých spár. V malých spárách vytvrzuje vysokou rychlostí.

Způsob použití

Před vlastním lepením je nutné lepené místo předem zbavit nežádoucí mastnoty a nečistot. Pro dokonalé odmaštění ploch před lepením doporučujeme Metaflux 70-15 Rychločisticí sprej. Pokud je to žádoucí, doporučujeme k urychlení vytvrzení spoje použít Metaflux 76-01 Aktivátor pro vteřinová lepidla. Použití aktivátoru při lepení velkých spár může způsobit snížení konečné pevnosti lepeného spoje. Lepidlo nanášejte v malém množství přímo na lepené plochy, které pevným stiskem vzájemně spojte. V závislosti na lepených materiálech, velikosti lepené spáry a stupni vzdušné vlhkosti dojde k fixaci spoje zpravidla do 30 sekund. V malé spáře a při vyšším stupni okolní vlhkosti vytvrzuje lepený spoj podstatně vyšší rychlostí. Přebytek lepidla může být z povrchu odstraněn produktem Metaflux 76-0099 Odstraňovač vteřinových lepidel

Vlastnosti výrobku

Kvalita vteřinových lepidel Metaflux je dána stupněm čistoty při jejich výrobě. Vteřinová lepidla Metaflux jsou během výroby třikrát destilována, jejich čistota se pohybuje okolo 95%, prakticky tedy neobsahují žádné kvalitu snižující nečistoty.

 • Způsob vytvrzení: vzdušnou vlhkostí
 • Barva: transparentní
 • Schopnost vytěsnit spáru: max. 0,3mm
 • Vysoce odolný benzínu, olejům a ethanolu
 • Viskozita: 1200-1700 mPa.s při 20 ̊C
 • Smyková pevnost: 17 N/mm2
 • Dielektrická pevnost: 25 kV/mm (ASTM D 149)
 • Rychlost fixace: pryž < 10s, ocel < 40s, hliník < 60s, polykarbonát 30-80s, PVC 20-80s, neoprén < 10s, ABS < 50s, dřevo < 30s
 • Trvalá pevnost: 6-12 hodin
 • Bod vzplanutí: 150 - 155 ̊C
 • Teplotní odolnost: -60 ̊C až +80 ̊C
 • Skladovací doba: 12 měsíců při 5-8 ̊C