79-70 Inhibitor koroze

Katalogové číslo:79-70

Objednací číslo:79-7010

Balení:kanystr 10 lt

Vysoce účinný pasivační prostředek a antikorozní aditivum

  • Vysoce účinný pasivační prostředek a antikorozní aditivum
  • Zajišťuje krátkodobou ochranu kovových materiálů i při venkovním skladování
  • Nehořlavý
  • Bez fosfátů

Technický list

Bezpečnostní list

Oblast použití

Krátkodobá antikorozní ochrana kovových povrchů před povrchovými úpravami, teplosměnných ploch tepelných výměníků a antikorozní aditivum do vodou ředitelných odmašťovadel a barev

Způsob použití

Inhibitor koroze přidávejte jako antikorozní aditivum do odmašťovací lázně v 0,5 - 8,0% koncentraci. Hodnota pH odmašťovací lázně nesmí poklesnout pod hodnotu pH=8. Pokud pH lázně poklesne pod tuto hodnotu, přidejte další množství inhibitoru.

Vlastnosti výrobku

Antikorozní ochrana kovových povrchů a antikorozní aditivum vodou ředitelných odmašťovadel a barev.