72-8040 ÖL-EX Sorbent

Katalogové číslo:72-8040

Objednací číslo:72-8040

Balení:pytel 40 lt

Univerzálně použitelný, hydrofobní, olejový sorpční materiál.


Technický list

Oblast použití

Likvidace drobných ekologických havárií, při kterých došlo k náhodným únikům olejů, nafty, benzínu a chemikálií

Způsob použití

Plochu s rozlitým olejem nebo chemikálií zasypte sorbentem a kapalinu nechte volně vsakovat do sorbentu až do úplného nasycení. Použitý materiál zlikvidujte dle schváleného havarijního plánu.

Vlastnosti výrobku

Středně těžký polyuretanový sorbent, určený pro likvidaci náhodných úniků ekologicky škodlivých látek, jako jsou oleje, benzín, nafta a chemikálie z pevných povrchů, komunikací a vodních ploch.

 • Nehořlavý
 • Hydrofobní
 • Plovoucí
 • Bez zápachu
 • Nepoškozuje citlivé podlahy
 • Vysoká sorpční rychlost
 • Různá velikost zrn sorbentu, max. do 125 mm
 • Sorpční kapacita balení: 26 litrů topného oleje
 • Neomezená skladovatelnost
 • Použitelný za každého počasí
 • Balení: 40 l