76-0270 Tekutá závlačka

Katalogové číslo:76-0270

Objednací číslo:76-0270

Balení:lahvička 50 g

Vysokopevnostní přípravek pro zajištění závitových spojů

Trvalé utěsňování a zajišťování velkých závitových spojů a šroubů proti jejich samovolnému uvolnění. Je vhodný také pro trvale sešroubované spoje, které již nemají být nikdy uvolněny. Má zvýšenou teplotní odolnost a snáší mírné znečištění lepených ploch olejem.

 • Chemický typ: methakrylát ester
 • Typ vytvrzení: anaerobní
 • Viskozita: střední, 500 mPa.s
 • Doba přilnutí (manipulační pevnost): 10 - 20 minut
 • Funkční pevnost: 1 až 3 hodiny
 • Moment odtržení: 28 - 35 Nm
 • Střihová pevnost: 15 - 20 N/ mm2 (DIN 54452)
 • Schopnost vyplnit spáru: 0,15 mm
 • Pevnostní třída: 3 (DIN 30661)
 • Použitelné pro závit: M 20
 • Teplotní odolnost: -55 ̊C až +150 ̊C
 • Barva: zelená
 • Skladovací doba: 12 měsíců při teplotě +10 ̊C až +24 ̊C

Technický list

Bezpečnostní list

Oblast použití

Trvalé utěsňování a zajišťování velkých závitových spojů a šroubů proti jejich samovolnému uvolnění. Je vhodný také pro trvale sešroubované spoje, které již nemají být nikdy uvolněny. Má zvýšenou teplotní odolnost a snáší mírné znečištění lepených ploch olejem.

Způsob použití

Pro dosažení maximální pevnosti lepeného spoje musí být obě lepené plochy dokonale odmaštěné a čisté. K odmaštění ploch doporučujeme použít produkty Metaflux 70-15, Porta 79-02. Naneste několik kapek přípravku přímo na závit. ( Pokud je materiálem neaktivní kov, naneste přípravek na všechny závity a spoj nechte dobře zaschnout.) Zajistěte montáž spoje odpovídajícím tlakem. Lepený spoj ponechte v klidu po dobu než bude dosaženo odpovídající manipulační pevnosti. Demontáž lze provést pouze za tepla lokálním ohřevem spoje až na teplotu + 250 ̊C.

Vlastnosti výrobku

Metaflux 76 - 0270 vytvrzuje při pokojové teplotě bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje způsobené vibracemi a rázy. Nabízí zvýšenou odolnost vůči teplotě a větší toleranci k mírně zamaštěným povrchům.

 • Chemický typ: methakrylát ester
 • Typ vytvrzení: anaerobní
 • Viskozita: střední, 500 mPa.s
 • Doba přilnutí (manipulační pevnost): 10 - 20 minut
 • Funkční pevnost: 1 až 3 hodiny
 • Moment odtržení: 28 - 35 Nm
 • Střihová pevnost: 15 - 20 N/ mm2 (DIN 54452)
 • Schopnost vyplnit spáru: 0,15 mm
 • Pevnostní třída: 3 (DIN 30661)
 • Použitelné pro závit: max. M 20
 • Teplotní odolnost: -55 ̊C až +150 ̊C
 • Barva: zelená
 • Skladovací doba: 12 měsíců při teplotě +10 ̊C až +24 ̊C