76-0511 Závitové těsnění

Katalogové číslo:76-0511

Objednací číslo:76-0511

Balení:lahvička 50 g

Profesionální prostředek pro utěsnění závitových spojů

 • nízkopevnostní těsnění a zajišťování kovových závitových trubek a spojovacích dílů
 • vysoce viskózní, s přísadou PTFE
 • nahrazuje konopí a teflonová těsnění
 • spojované části lze bezprostředně po aplikaci znovu srovnat
 • dodatečná antikorozní ochrana
 • pro maximální rozměr závitu M24

Technický list

Bezpečnostní list

Oblast použití

Těsnění a zajištění závitových kovových trubek a spojovacích dílů proti samovolnému uvolnění. Produkt rychle vytvrzuje bez přístupu vzduchu mezi dvěma kovovými povrchy.

Způsob použití

Pro dosažení maximální pevnosti spoje je nutné povrchy spojovaných dílů předem důkladně očistit a odmastit např. použijte Metaflux 70-15, Porta 79-02. Vrstvy oxidů kovů a rzi, které snižují pevnost lepeného spoje a zpomalují jeho vytvrzení, je bezpodmínečně nutné mechanicky odstranit. Pokud je spojovaným materiálem neaktivní kov nebo je doba vytvrzení dlouhá, je možné použít aktivátor Metaflux 76-01. Před použitím produkt důkladně protřepejte. Pro vytvoření těsnění naneste produkt kolem dokola předních závitů spoje, pouze první závit ponechejte volný. Vtlačte produkt do závitů tak, aby vyplnil celý prostor. U větších závitů zvyšte množství přípravku. Lepený spoj smontujte a utáhněte dle potřeby. K reakci a vytvrzení dojde zamezením přístupu vzduchu. Nechte lepený spoj 1-3 hodiny vytvrdnout.

Vlastnosti výrobku

Nízkopevnostní závitové těsnění Metaflux vytvrzuje v kontaktu s kovy a materiály jako jsou ocel, slitiny, měď a litina jen bez přístupu vzduchu. Vhodné pro plyny, zkapalnělé plyny, vodu, uhlovodíky, oleje a většinu chemikálií.

 • Nahrazuje konopí, teflonová a klasická těsnění
 • Vytváří rozebíratelný spoj
 • Funkční dodatečná antikorozní ochrana
 • Tixotropní charakter
 • Chemický typ: dimethakrylát ester
 • Typ vytvrzení: anaerobní
 • Viskozita: 20 000 mPa.s
 • Doba přilnutí (manipulační pevnost): 20-40 minut
 • Moment odtržení: 7-10 Nm, spoj lze demontovat
 • Střihová pevnost: 4-6 N/ mm2
 • Schopnost vyplnit spáru: 0,30 mm
 • Použitelné pro závit max. M 80 , R 3
 • Teplotní odolnost: -55 ̊C až +150 ̊C
 • Barva: bílá
 • Skladovatelnost: 1 rok