79-80 Havarijní sorpční sada

Katalogové číslo:79-80

Objednací číslo:79-8000

Balení:sud 24 lt

Souprava na likvidaci malých ekologických havárií

  • sada pro likvidaci náhodných úniků ekologicky škodlivých látek, jako jsou oleje, benzín a nafta, z pevných povrchů a vodní hladiny
  • nehořlavá
  • hydrofobní
  • bez zápachu.
  • sorpční schopnost sady: 5 kg motorové oleje

Technický list

Bezpečnostní list

Oblast použití

Likvidace drobných ekologických havárií, při kterých došlo k náhodným únikům olejů, nafty, benzínu a jiných ekologicky škodlivých látek. Sorbent je použitelný k zachycení látek z pevných povrchů a vodní hladiny

Způsob použití

Místo s rozlitou ekologicky škodlivou kapalinou zasypte nebo ohraničte sorpčním materiálem a kapalinu nechte vsakovat do sorbentu. Sorpční materiál po úplném nasycení výrazně ztmavne. Použitý materiál zlikvidujte dle schváleného havarijního plánu.

Vlastnosti výrobku

Hydrofobní sorpční sada určená pro likvidaci náhodných úniků ekologicky škodlivých látek, jako jsou oleje, benzín a nafta, z pevných povrchů a vodní hladiny.

  • Nehořlavý
  • Hydrofobní
  • Bez zápachu
  • Sorpční schopnost sady: 5 kg motorové oleje
  • Sorpční schopnost sorbentu: 1,4 kg motorového oleje